Beynelmilel Ne Demek?

Bu yazımızda, genel ağda çokça araştırılan, yazımında ve telaffuzunda sıklıkla hata yapılan beynelmilel sözcüğünün kökenine, anlamına, yazılışına ve cümle içindeki kullanımına odaklanacağız. Arapça kökenli olan beynelmilel, “milletler arasındaki ilişkilerle ilgili olan, milletler arasında yapılan” gibi anlamlara gelmektedir. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek beynelmilel sözcüğünün kullanımını özümsemeye çalışalım.

Örnek 1: Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız. (Orhan Seyfi Orhon)

Örnek 2: Şirket, dünyaya açılıp beynelmilel bir operasyon ağı kurmayı hedefliyor.

Cümlede sıfat (eskimiş) görevinde kullanılan beynelmilel sözcüğünün, çok iyi bildiğimiz iki eş anlamlısı var: uluslararası ve milletlerarası. Aşağıdaki cümleler, uluslararası ve milletlerarası birleşik kelimelerinin kullanımını örneklemektedir.

Örnek 3: Müvekkilinden, uluslararası tahkim seçeneğini değerlendirmesini istedi.

Örnek 4: Milletlerarası anlaşmalara uyulmaması, savaş sebebi sayılabiliyor.

Yeri gelmişken uluslararası ve milletlerarası birleşik sözcüklerinin yazımlarında sık sık hata yapıldığını belirtmekte fayda var. Bu hataya genellikle, bitişik yazılması gereken bu birleşik sözcüklerin ayrı (uluslar arası, milletler arası) yazılmasının sebep olduğunu söyleyebiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir