Materyalizm Nedir?

Bu yazımızda, maddecilik olarak da bilinen materyalizmi tanıtıp materyalizme karşı sunulan üç ana argümanı irdeleyeceğiz. Etimolojik olarak “ahşap” anlamına gelen Latince “māteria” kelimesine dayanan madde kavramı, felsefi açıdan, fiziksel varlığın…

Detaylar »

“Theaetetus” Üzerine Bir İnceleme

Bu yazımızda, Batı felsefesinin kurucularından birisi olarak kabul edilen, Antik Yunan filozofu Platon’un, MÖ 369 dolaylarında diyalog şeklinde kaleme aldığı Theaetetus adlı metnine ve bu metindeki Protagorasçı ve Heraklitosçu ögelere…

Detaylar »

Varlığın Yeniden Keşfi: Martin Heidegger

Bu yazımızda, 1889-1976 yılları arasında yaşamış olan ve 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden birisi olarak kabul edilen Alman filozof Martin Heidegger’e değinip “Martin Heidegger kimdir?” sorusunu yanıtlamaya çalışacağız. Hannah Arendt,…

Detaylar »

Graham Priest ve Çelişkiyi Aşma

Bu yazımızda, kısaca Graham Priest’ten bahsedip kendisinin İfade Edilemez Üzerine Konuşma, Doğu ve Batı (Speaking of the Ineffable, East and West) adlı makalesinde yer verdiği ifade edilemezlik kavramı ile ilgili…

Detaylar »

Tabula Rasa Nedir?

Bu yazımızda, bilgi felsefesinin (epistemoloji) temel söylemlerinden birisi olan tabula rasa kavramını irdeleyip “Tabula rasa nedir?” sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Bu çerçevede, apriori ve aposteriori terimlerine de kısaca değineceğiz. Bu…

Detaylar »