Motamot Ne Demek?

Bu yazımızda, motamot sözcüğünün kökenine, anlamına ve cümle içindeki kullanımına odaklanacağız. Sözlüğe baktığımızda Fransızca kökenli olan motamot sözcüğünün, cümlede sıfat ve zarf görevinde kullanılan iki anlamı olduğunu görmekteyiz. Sözü edilen anlamlara ilişkin tanımlara ve ilgili örnek cümlelere aşağıda yer verilmektedir.

1. (sıfat) Kelimesi kelimesine aynı olan.

Örnek 1: Seçkide, Platoncu felsefi metinlerin motamot tercümelerine yer verilmiş.

2. (zarf) Hiç değiştirmeden, aynen.

Örnek 2: Düşüncelerimi motamot yazıya geçirmek için vakit kaybetmeden kaleme kâğıda sarılmıştım.

Motamot, çeviri sözcüğüyle beraber kalıplaşmış olarak motamot çeviri birleşik kelimesinde de karşımıza çıkabilmektedir. Motamot çeviri, “aslına bağlı kalınarak yapılan çeviri” anlamına gelse de motamot sözcüğünün anlamından dolayı “kelimesi kelimesine aynı olan çeviri” gibi de yorumlanabilir. Aşağıda cümle, sözü edilen birleşik kelimenin kullanımını örneklemektedir.

Örnek 3: Tezini yazarken başvurduğu kaynakların çoğu motamot çevirilerden oluşuyor.

Genel ağdaki bazı kaynaklarda, motamot sözcüğünün aslında “motamo” diye yazılıp okunması gerektiğine dair bir görüşe de yer verilmektedir. TDK’ye göre bunun böyle olmadığını belirterek yazımızı noktalayalım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir