Özel Adlara Getirilen Eklerin Yazımı

Bu yazımızda, Türkçe yazarken sıklıkla hata yapılan, özel adlara getirilen bazı eklerin yazılışlarını irdeleyeceğiz. Öncelikle, özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerinin kesme işaretiyle ayrıldığını belirtmekte fayda var. Aşağıdaki cümleler, bu temel kuralı örneklemektedir.

Örnek 1: Bodrum, Türkiye’mizin en gözde turistik merkezlerinden biridir.

Örnek 2: Onun için Batı’da bunlara birer fonksiyon buluyorlar. (Burhan Felek)

Örnek 3: Türk edebiyatına yeni bir soluk getiren yazarlardan biri de Yaşar Kemal’dir.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere, Türkiye özel adına getirilen iyelik ve tamlayan ekleri, Batı özel adına getirilen bulunma durumu eki ve Yaşar Kemal özel adına getirilen bildirme eki kesmeyle ayrılmaktadır.

Öte yandan, özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Aşağıda, bu kurala ilişkin örnekler yer almaktadır.

Örnek 4: Uzak Doğu, Orta Çağ’da Avrupalı misyonerlerin güzergâhlarından biriydi.

Örnek 5: İngilizler, modern futbolun mucidi olarak kabul edilmektedir.

Örnek 6: Türkçenin olanaklarını keşfetmek için çaba sarf etmeliyiz.

Yukarıdaki dördüncü örnekte, Avrupa özel adı “-lı” yapım eki alarak Avrupalı hâline gelmiştir. Burada, kural gereği özel ada getirilen yapım eki kesmeyle ayrılmamıştır. Beşinci örnekte, İngiliz özel adına getirilen “-ler” çokluk ekinin de kesmeyle ayrılmadığını görmekteyiz. Son olarak altıncı örneği incelediğimizde Türk özel adına sırasıyla “-çe” yapım eki ve “-(n)in” ilgi (tamlayan) ekinin getirildiğini ve sözü edilen eklerin kesmeyle ayrılmadığına dikkat edelim. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Birlisan blog sayfasındaki Kesme İşaretinin Kullanıldığı Yerler adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir