Şiar Ne Demek?

Bu yazımızda, TDK ve Birlisan’ı esas alarak şiar sözcüğüne ve bu sözcükle kurulan şiar edinmek birleşik fiiline odaklanacağız. Öncelikle, şiar sözcüğünün dilimize Arapçadan geçtiğini belirtelim. Peki, şiar ne demek? Şiar ne anlama geliyor? Sözlüğe baktığımızda şiar sözcüğünün cümlede isim (eskimiş) görevinde kullanılan iki anlamı olduğunu görmekteyiz. Aşağıda, sözü edilen anlamlara ilişkin tanımlara ve örnek cümlelere yer verilmektedir.

1. Duygu, düşünce ve inançtaki ayırıcı özellik, belgi.

Örnek 1: Bütün o devirlerde topların ve kolların şiarı bu Türk sözüydü: Zorlara dağlar dayanmaz! (Yahya Kemal Beyatlı)

2. Ülkü, düstur.

Örnek 2: Realist düşünürlerin şiarı, bilinçten bağımsız bir gerçekliğin varlığıdır.

Şiar sözcüğünün ilk anlamının eş anlamlısı belgi olsa da bu sözcüğün dilimizde kullanımı pek yaygın değil. Ayrıca, şiar sözcüğünün iki anlamının da birbirine çok yakın olduğunu ve bu yönüyle genelde ayırt edici bir özelliğe, ilkeye işaret ettiğini söylemekte yarar var. Şiarın tanımından hareketle şiar edinmek, “ilke, kural olarak kabul etmek, benimsemek” gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Aşağıdaki cümle, şiar edinmek birleşik fiilinin kullanımını örneklemektedir.

Örnek 3: Zira ki biz, orijinal mevzulara teması şiar edinmişiz. (Nazım Hikmet)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir