Sonsuz Bir Şimdi

Bu yazımızda, Eckhart Tolle’ün Şimdi’nin Gücü adlı kitabında yer verdiği, anda olmak ve anda kalmak ile ilgili bazı düşüncelere yer vereceğiz.

Siz hiç ‘şimdi’nin dışında bir şey deneyimlediniz mi, yaptınız mı, düşündünüz mü ya da hissettiniz mi? Herhangi bir şeyin ‘şimdi’nin dışında vuku bulması ya da olması mümkün mü? Hiçbir şey geçmişte vuku bulmamıştır ya da gelecekte vuku bulmayacaktır. Her şey sonsuz ‘şimdi’de gerçekleşmektedir.

Geçmiş olarak düşündüğümüz şey eski bir ‘şimdi’nin zihinde depolanmış anısıdır. Geçmişi hatırladığımızda bir anıyı yeniden canlandırırız ve bunu ‘şimdi’ yaparız. Gelecek ise hayal edilen bir ‘şimdi’dir, o zihnin bir projeksiyonudur. Gelecek geldiğinde ‘şimdi’ olarak gelir. Gelecek hakkında düşündüğümüzde bunu ‘şimdi’ yaparız. Geçmiş ve gelecek, aşikâr bir biçimde kendi başına bir gerçekliğe sahip değildir. Tıpkı ayın kendi başına bir ışığa sahip olmayıp sadece güneşin ışığını yansıtabilmesi gibi geçmiş ve gelecek de sadece ebedi ‘şimdi’nin ışığının, gücünün ve gerçekliğinin solgun yansımalarıdır. Onların gerçekliği, ‘şimdi’den ödünç alınmıştır. Yaşamı tehdit eden acil durumlarda, alışılmış zamansal ve mekânsal kavrayıştan, anda mevcudiyete doğru bilinç değişimi bazen doğal bir biçimde meydana gelir. Belirli bir geçmişe ve geleceğe sahip kişilik bir an için geri çekilir ve onun yerini -çok sessiz ama aynı zamanda uyanık ve tetikte- yoğun bir bilinçli mevcudiyet alır. O durumda nasıl bir tepki gösterilmesi gerekiyorsa o bilinç tarafından ortaya çıkartılır. Bazılarımızın dağcılık, otomobil yarışı gibi adrenalin yüklü uğraşlar edinmelerinin nedeni -çoğu zaman bunun farkında olunmasa da- bu faaliyetlerin onları ‘şimdi’de canlı hâlde bulunmaya teşvik etmesidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir