Grice’ın Anlam Teorisi

1913-1988 yılları arasında yaşamış, dil biliminde pragmatik alanına önemli katkılarda bulunan İngiliz dil felsefecisi H. Paul Grice, 1957’de yayımlanan Anlam adlı ünlü makalesinde, anlamı iki açıdan ele almıştır. Bunlar, doğal…

Detaylar »