Bağlaçtan Önce ve Sonra Virgül Kullanımı

Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını, anlam bakımından ilgili cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Virgül ise yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konulan, kısa bir…

Detaylar »