Zarf-Fiilden Sonra Virgül Kullanımı

Zarf-fiil eki almış sözcüklerden sonra virgül kullanımı, hayli tartışmalı bir konu olagelmiştir. Aslına bakarsanız TDK’nin bu konudaki tutumu net: Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Yine de…

Detaylar »