Teşrikimesai Ne Demek?

Bu yazımızda, teşrikimesai sözcüğünün kökenini, anlamını ve cümle içindeki kullanımını inceleyeceğiz. Teşrikimesai, Arapça kökenli teşrik ve mesai sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir birleşik kelimedir. Bu sözcüğe geçmeden önce sırasıyla teşrik ve mesai sözcüklerinin anlamlarına bakalım. Sözlüğe baktığımızda teşrik sözcüğünün cümlede isim (eskimiş) görevinde kullanıldığını ve “yapılan bir işe bir kişiyi ortak etme” anlamına geldiğini görmekteyiz. Oldukça aşina olduğumuz mesai sözcüğü ise “çalışma, emek” gibi anlamları karşılamaktadır. Bu durumda, Arapça dil bilgisi kurallarına göre oluşturulmuş olan teşrikimesai sözcüğünün, “bir amaç için kurulan çalışma ortaklığı, iş birliği” gibi anlamlara geldiğini söyleyebiliriz. Aşağıdaki cümle, bu sözcüğün kullanımını örneklemektedir.

Örnek 1: Farklı iş kollarından şirketlerle teşrikimesaimiz oluyor.

Teşrikimesai sözcüğü, bulunmak yardımcı fiili ile beraber teşrikimesaide bulunmak şeklinde de kullanılabiliyor. Bu bağlamda, teşrikimesaide bulunmak birleşik fiili, “bir amaç için çalışma ortaklığı kurmak, iş birliği yapmak” gibi anlamları karşılar hâle geliyor. Sözü edilen birleşik fiilin kullanımına ilişkin örneğe aşağıda yer verilmektedir.

Örnek 2: Seneler önce, dernekte tanıştığımız bazı iş insanlarıyla teşrikimesaide bulunmuştuk.

Teşrikimesai, bazen halk arasında “irtibatta olma, görüşme” gibi anlamlara gelecek şekilde kullanılsa da bu doğru bir kullanım değil. Teşrikimesai sözcüğünün, “ortak hareket etme, iş birliği yapma” gibi anlamları barındırdığını unutmayalım.

Teşrikimesainin yazımına ilişkin önemli bir uyarı yaparak konuyu noktalayalım. Zaman zaman teşrikimesai birleşik kelimesinin ayrı yazıldığına (teşriki mesai) veya teşrik sözcüğü ile “i” harfi arasına kısa çizgi konduğuna (teşrik-i mesai) tanık olabiliyoruz. TDK sözlüğünü esas aldığımızda bu tarz yazımların yanlış olduğu sonucuna ulaşabiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir