Yayın ve Yayım Arasındaki Fark

Yayınlamak mı Yayımlamak mı? adlı yazıda, Türkçede yayınlamak diye bir sözcük olmadığından bahsetmiştik. Buna rağmen, dilimizde yayın sözcüğü var ve bu sözcük sıklıkla yayım sözcüğüyle karıştırılıyor. Doğrusu, yayın ve yayım sözcüklerinin anlamları arasında ince bir fark var. Sırasıyla bu sözcüklerin tanımlarını inceleyip örnekler vererek bu farkı anlamaya çalışalım.

Yayım sözcüğünün üç anlamı var.

1. Yaymak edimi.

2. Kitap, gazete vb.nin basılıp dağıtılması, neşir.

3. Herhangi bir eserin radyo, televizyon vb. aracılığıyla dinleyiciye, izleyiciye ulaştırılması, neşir.

Örnek: Kitabın yayımı sırasında yaşanan aksaklıklardan yayınevi sorumlu. (Bu cümle, yayım sözcüğünün ikinci anlamını örneklemektedir.)

Yayın sözcüğünün iki anlamı var.

1. Basılıp yayımlanan kitap, gazete, dergi vb.

2. Televizyon, radyo, internet vb.nde çeşitli konularla ilgili gerçekleştirilen program.

Örnek: İnternet yaygınlaştıkça basılı yayınlara rağbet azaldı. (Bu cümle, yayın sözcüğünün ilk anlamını örneklemektedir.)

Dikkat edersek yayım sözcüğünün yayımlama sürecini anlattığını, yayın sözcüğünün ise bu sürece konu olan kitap, dergi, program gibi unsurlara işaret ettiğini görebiliriz. Bundan hareketle, yayın ve yayım sözcüklerinin şekil bakımından birbirlerine çok benzediklerini söylemek mümkün ama aralarında anlam farkı bulunduğunun altını çizmekte fayda var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir