Milattan Önce ve Milattan Sonra Nasıl Kısaltılır?

Bu yazımızda, milattan önce ve milattan sonra terimlerinin anlamlarına ve bunların kısaltmalarının nasıl yazılması gerektiğine değineceğiz. Bunların yerine İsa’dan önce ve İsa’dan sonra terimlerinin de kullanılabildiğini hatırlamakta fayda var. Öncelikle, milattan önce ve milattan sonra terimlerinin neyi işaret ettiğine bakalım. Tarih hesaplamalarında, Hz. İsa’nın doğduğu gün milat olarak kabul edilmektedir. Bir diğer ifadeyle, Hz. İsa’nın doğum günü miladi takvimin başlangıcıdır. Bu bakımdan, milattan önce, bu günden önceki zamanları, milattan sonra ise bu günden sonraki zamanları belirtir. Örneğin, Büyük İskender, milattan önce 356-323 yılları arasında yani Hz. İsa’nın doğumundan önceki dönemde; Napolyon Bonapart ise milattan sonra 1769-1821 yılları arasında yani Hz. İsa’nın doğumundan sonraki dönemde yaşamıştır. Özellikle günümüze yakın tarihler belirtilirken gelenekleşmiş olarak milattan sonra ifadesi kullanılmaz.

Milattan önce ve milattan sonra sözcüklerinin kısaltmalarıyla ilgili genel ağda tam bir bilgi kirliliği mevcut. Genel kanı, bu terimlerin nokta kullanılarak M.Ö. ve M.S. şeklinde kısaltıldığı yönünde. Hâlbuki, TDK’nin Kısaltmalar Dizini’ni incelediğimizde milattan öncenin MÖ ve milattan sonranın da MS olarak kısaltıldığını görüyoruz. Her ne kadar bu dizinde İsa’dan önce ve İsa’dan sonra terimlerinin kısaltmalarına değinilmemişse de bunların İÖ ve İS şeklinde kısaltılabileceğini varsayabiliriz çünkü TDK’ye göre gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmadığını biliyoruz.

Tıpkı milattan önce ve milattan sonra terimlerinde olduğu gibi zaman zaman, yüzyıl sözcüğünün yazımı ve kısaltmasında da hata yapılabiliyor. Bu konuda bilgi edinmek için Yüzyıl Nasıl Yazılır ve Kısaltılır? adlı yazıya göz atabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir