İltica ve Mülteci

Bu yazımızda, TDK ve Birlisan’ı esas alarak iltica ve mülteci sözcüklerine odaklanacağız. Öncelikle, bu sözcüklerinin dilimize Arapçadan geçtiğini ve aynı köke dayandığını belirtelim. Sözlüğe baktığımızda iltica sözcüğünün cümlede isim görevinde…

Detaylar »