İrticalen Ne Demek?

Bu yazımızda, TDK ve Birlisan’ı referans alarak irtical ve irticalen sözcüklerine odaklanacağız. Öncelikle, irtical ve irticalen sözcüklerinin Arapça kökenli olduğunu ve aynı köke dayandığını belirtelim. Sözlüğe baktığımızda irtical sözcüğünün cümlede…

Detaylar »