Bilfiil Ne Demek?

Bu yazımızda, TDK ve Birlisan’ı esas alarak bilfiil sözcüğünün kökenine, anlamına ve cümle içindeki kullanımına odaklanacağız. Öncelikle, bilfiil sözcüğünün dilimize Arapçadan geçtiğini belirtelim. Peki, bilfiil ne demek? Bilfiil ne anlama geliyor? Sözlüğe baktığımızda bilfiil sözcüğünün cümlede zarf görevinde kullanıldığını ve “eylemde bulunarak, iş edinerek, gerçekten” gibi anlamlara geldiğini görmekteyiz. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyip bilfiil sözcüğünün kullanımına daha yakından bakalım.

Örnek 1: Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek hâkimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil almış bulunuyor. (Atatürk)

Örnek 2: İşe alım sürecine bilfiil dâhil olan genel müdür, bazı adaylarla bire bir görüştü.

Yukarıdaki tanım ve örneklerden anlaşılacağı üzere, bilfiil sözcüğü doğrudan bir işe, edime dâhil olmayı ifade ediyor. Yazımızı noktalamadan önce bilfiil sözcüğünün sık sık “birfiil” şeklinde hatalı olarak yazılıp okunduğunu hatırlatalım. Türkçeyi doğru kullanmak adına sözlük kullanma alışkanlığı edinerek bu ve buna benzer hataların önüne geçebileceğimizi unutmayalım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir