Çakralar: Bedendeki Enerji Girdapları

Bu yazımızda, “Çakra nedir?” sorusunu cevaplayarak çakralar hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Sanskritçe kökenli bir kelime olan çakra; tekerlek, girdap ya da dönüş anlamına gelmektedir. İnsan bedenindeki enerji alanları, spiral bir yapıda olduğuna inanıldığı için bu isimle anılmaktadır. Hint felsefesine göre, insanın kafasının tepesinde pozitif bir akım varken kuyruk sokumunda negatif akım bulunur. Bu iki kutup arasında dolaşan evrensel yaşam enerjisi, yaşamın devamlılığını sağlar.

Bedenimizde çok sayıda çakra olduğu düşünülmesine rağmen, spiritüel çalışmalar yedi ana çakra üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ana çakra merkezleri omurga boyunca sıralanmakta olup çakraların her biri bedenin farklı salgı bezi sistemleriyle ilişkilidir. Sağlıklı bir bedende çakraların her biri ideal bir hızla dönerek evrensel yaşam enerjisinin yukarıya doğru akmasını sağlar. Eğer çakralardan biri ya da birkaçı yavaşlarsa enerji akışı engellenir ve böylece sağlık sorunları başlar. Bundan hareketle çakraların dönüş hızlarının, sağlığımızı büyük ölçüde etkilediğini söyleyebiliriz.

Birinci Çakra-Kök Çakra-Muladhara: Omurganın alt ucunda yer alır ve rengi kırmızıdır. Dört taç yapraklı çakra olarak da bilinir. Toprak elementinde ifade bulur. Böbreküstü (adrenal) bezleriyle bağlantılıdır. Hayatta kalma, temel yaşamsal ihtiyaçlar ve içgüdülerle ilişkilidir.

İkinci Çakra-Sakral Çakra-Swadisthana: Cinsel organlar civarındadır ve rengi turuncudur. Altı taç yapraklı çakra olarak da bilinir. Su elementinde ifade bulur. Cinsel salgı bezleriyle bağlantılıdır. İlişkiler, şiddet, bağımlılıklar, temel duygusal ihtiyaçlar ve mutlulukla ilişkilidir.

Üçüncü Çakra-Solar Pleksus (Güneş Sinir Ağı)-Manipura: Göbeğin iki parmak üstündedir ve rengi sarıdır. On taç yapraklı çakra olarak da bilinir. Ateş elementinde ifade bulur. Pankreasla bağlantılıdır. Kişilik ve benliğin merkezidir. Güç, korku ve endişeyle ilişkilidir.

Dördüncü Çakra-Kalp Çakrası-Anahata: Gövdenin ortasındadır ve rengi yeşildir. On iki taç yapraklı çakra olarak da bilinir. Hava elementinde ifade bulur. Timüs beziyle bağlantılıdır. Koşulsuz sevgi ve şefkatle ilişkilidir.

Beşinci Çakra-Boğaz Çakrası-Vishudha: Boğazın ortasındadır ve rengi açık mavidir. On altı taç yapraklı çakra olarak da bilinir. Eter elementinde ifade bulur. Tiroit beziyle bağlantılıdır. İletişim, ifade ve yüksek düşünsel süreçlerle ilişkilidir.

Altıncı Çakra-Alın Çakrası (Üçüncü Göz)-Ajna: Alnın gerisinde, iki kaşın ortasındadır ve rengi indigo mavisidir. İki taç yapraklı çakra olarak da bilinir. Hipofiz beziyle bağlantılıdır. Farkındalık, içsel vizyon, mutluluk, neşe ve zihin gücüyle ilişkilidir.

Yedinci Çakra-Taç Çakra-Sahasrara: Kafatasının en üst noktasındadır ve rengi mordur. Bin taç yapraklı çakra olarak da bilinir. Epifiz beziyle bağlantılıdır. Yüksek benlik, kozmik bilinç ve aydınlanmayla ilişkilidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir