İçsel Motivasyonu Artırma

Bu yazımızda, “İçsel motivasyon nedir?” sorusuna cevap vererek içsel motivasyonu artırmaya yönelik bazı önerileri dikkatinize sunacağız. Genel olarak motivasyonu, birinde bir şey yapma isteği uyandırma, onu isteklendirme, güdüleme olarak tanımlayabiliriz. Aslında bu tanım, motivasyonun dışsal yönüne işaret ediyor. Örneğin, bir öğretmen, not vadederek öğrencilerini motive edebilir ya da benzer şekilde bir yönetici, ekibindeki çalışanların performanslarını artırmak için prim vaadinde bulunabilir. Motivasyonun bir de içsel yönü var. En basit ifadeyle; amaçlanan, planlanan bir hedefe kararlılıkla yönelmek için kendi içimizde farkına varıp kullanabildiğimiz psikolojik kaynakları devreye sokabilme yeteneği içsel motivasyon olarak tanımlanabilir. İçsel motivasyonu, kişisel motivasyon olarak da adlandırabiliriz.

Peki, içsel motivasyonu artırmak için ne yapabiliriz? Aşağıda, içsel motivasyonu artırmaya yönelik bazı tespit ve önerilere yer verilmektedir. Bunları özümseyip hayata geçirerek içsel motivasyon kaynaklarımızı keşfedip bunlardan en verimli şekilde faydalanabiliriz.

  • İçsel motivasyonu uyandırmanın en iyi yolu, bir hedef belirleyip o hedefi gerçekleştirmek için harekete geçmektir. Bu noktada, kendi yetkinlik ve kapasitemize uygun somut bir hedef saptayıp vakit kaybetmeden o hedefe yönelik çalışmaya başlamak, içsel motivasyon kaynaklarımızı maksimum düzeyde kullanmak adına bize önemli bir avantaj sağlayacaktır.
  • Yazılarımızda, sık sık zihin ve beden arasındaki yakın ilişkiye dikkat çekiyoruz. İçsel motivasyonun, psikolojik etmenlere sıkı sıkıya bağlı olduğunu kabul edersek zinde bir bedenin, hormonal olarak içsel motivasyonun oluşmasına zemin hazırlayacak dengeli ve sağlıklı bir zihin yapısını beraberinde getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Bunun bilincine varıp düzenli spor yaparak ya da çeşitli fiziksel egzersizlere yönelerek fiziksel kondisyonumuzu geliştirebiliriz. Bedensel anlamda kendimizi daha iyi hissettikçe içsel motivasyonumuzun artacağına şüpheniz olmasın.
  • Bazen, kişisel motivasyonu artırmak için dışsal kaynaklardan da yararlanabiliriz. Bu bağlamda, çeşitli alanlarda başarılı olmuş kişilerin hayat hikâyelerini mercek altına alan filmler, belgeseller ya da kitaplar, bize içsel motivasyon konusunda önemli doneler sunabilir. Bunun paralelinde, içsel motivasyonu kışkırtmak için bazı tetikleyicilerden yararlanabiliriz. Örneğin, dinlediğimizde ilham alıp coşkulandığımız bir müzik parçası, duygu durumumuzu çabucak değiştirip harekete geçmemize yardımcı olabilir. Ayrıca, yaratıcılığa ilişkin süreçlerin içsel motivasyonla yakından ilgili olduğunu unutmayalım. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için Yaratıcılığı Geliştirme adlı yazıya göz atabilirsiniz.
  • Stres, içsel motivasyonu etkileyen en önemli dinamiklerden birisidir. Yaşantımızda strese neden olan unsurları tespit edip bunları elimine etmeyi başarabilirsek içsel motivasyonumuzu artırmak için daha rahat bir alan yaratmış oluruz. Bunu gerçekleştirmek için Stresle Başa Çıkma adlı yazıda bahsedilen stratejileri uygulayabilirsiniz.
  • Üşengeçliğe ve atalete sebep olan erteleme alışkanlığı, içsel motivasyon kaynaklarını etkisizleştirip kullanılamaz hâle getirir. Bu yüzden, erteleme alışkanlığını bertaraf ederek içsel motivasyonumuzu etkinleştirebiliriz. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için Ertelemenin Alışkanlığa Dönüşmesi adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

* Bu blog yazısında kullanılan görsel Stephen Leonardi’ye aittir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir