İtibarıyla Ne Demek?

Türkçe konuşup yazarken “itibarıyla” ifadesinin sıklıkla “itibariyle” ifadesiyle karıştırıldığına tanık olmaktayız. Aslında, Türkçede “itibariyle” ifadesi yok, doğrusu “itibarıyla” olmalı. “İtibarıyla” büyük bir ihtimalle Arapça kökenli itibar sözcüğüyle bağlantılı olsa da TDK sözlüğünde bu ifadenin kökenine ilişkin bir bilgi olmadığı için kesin bir yargıda bulunamıyoruz ancak “itibarıyla” ifadesinin, itibaren ve itibari gibi sözcüklerle akraba olduğunu, bu sözcüklerin yapılarına ve anlamlarına bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sözlükte itibarıyla ifadesinin iki anlamı olduğunu görüyoruz. Bu anlamları inceleyip bunların kullanımına ilişkin örnekler verelim.

1. “-den” sayılmak üzere anlamı veren bir söz.

Örnek 1: Gelecek hafta başı itibarıyla görüşmeler başlayacak.

2. “Bakımından” anlamı veren bir söz.

Örnek 2: Kılık kıyafet itibarıyla bir dilenciden hiç farkı yoktur. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Dikkat edersek birinci anlam, cümleye zaman ilgisi, ikinci anlam ise durum ilgisi katmaktadır. Her şekilde, “itibarıyla” ifadesi cümlede kendinden önce gelen sözcük veya sözcük gruplarıyla birleşerek zarf tümleci görevinde kullanılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir