Nazarında Ne Demek?

Bu yazımızda, TDK ve Birlisan’ı referans alarak nazarında ifadesini mercek altına alacağız. Öncelikle, nazarında ifadesinin, Arapça kökenli olan nazar sözcüğüne iyelik ve bulunma durumu eki getirilerek oluşturulduğunu belirtmekte fayda var. Peki, nazar sözcüğünden türeyip kalıplaşan, yazıda ve konuşmada sık sık karşılaştığımız nazarında ne demek? Başka bir ifadeyle, nazarında ne anlama geliyor? Sözlüğe baktığımızda nazarında ifadesinin cümlede zarf görevinde kullanıldığını ve “birinin düşüncesine göre, birinin gözünde” gibi anlamlara geldiğini görmekteyiz. Bu noktada akla, nazar ve nazarında arasında nasıl bir anlamsal ilişki olduğu sorusu gelebilir. Cevaben, nazarın anlamlarından biri olan bakış ediminin, nazarında ifadesinde belirli bir perspektifi yani bakış açısını yansıtacak şekilde konumlandığını ve böyle kullanılageldiğini söyleyebiliriz. Aşağıdaki cümleler, nazarında ifadesinin kullanımını örneklemektedir.

Örnek 1: Bu, İsviçreliler nazarında bizim itibarımızı hayli yükseltmişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Örnek 2: Fikri sorulan birçok gurbetçi nazarında memleket güllük gülistanlıktı.

Nazarında ile benzer anlamlar taşıyan indinde ve nezdinde ifadeleri ile ilgili bilgi edinmek için İndinde Ne Demek? ve Nezdinde Ne Demek? adlı yazıları okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir