Filhakika Ne Demek?

Bu yazımızda, TDK ve Birlisan’ı referans alarak genel ağda sıklıkla araştırılan filhakika ve filvaki sözcüklerinin kökenlerini, anlamlarını ve cümle içindeki kullanımlarını irdeleyeceğiz. Öncelikle, filhakika ve filvaki sözcüklerinin Arapça kökenli olduklarını belirtelim. Peki, filhakika ne demek? Filhakika ne anlama geliyor? Sözlüğe baktığımızda filhakika sözcüğünün cümlede zarf (eskimiş) görevinde kullanıldığını ve “hakikaten, gerçekten, doğrusu” gibi anlamlara geldiğini görmekteyiz. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyip filhakika sözcüğünün kullanımına daha yakından bakalım.

Örnek 1: Yoktum, filhakika Manastırlı Salih Paşa’yı tebriğe gitmiştim. (Attila İlhan)

Örnek 2: Filhakika, bu menfur saldırıların kışkırtıcıları bulunup adalete teslim edilemedi.

Tıpkı filhakika gibi filvaki sözcüğü de cümlede zarf (eskimiş) görevinde kullanılıyor. Yalnız filvaki, “hakikaten, gerçekten, doğrusu” gibi anlamlara ilave olarak “her ne kadar” anlamı da barındırıyor. Bu nüans, söz konusu iki sözcüğün anlamsal farkını ortaya koyması açısından önemli. Aşağıda, filvaki sözcüğünün kullanımına ilişkin örnek cümleye yer verilmektedir.

Örnek 3: Filvaki bu genç kız, fikirlerini biraz daha çocuksu anlatıyor. (Refik Halit Karay)

Bu konuyla bağlantılı olarak mamafih ve binaenaleyh sözcüklerinin kullanımlarına ilişkin bilgi edinmek için Mamafih Ne Demek? ve Binaenaleyh Ne Demek? adlı yazıları okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir