Mamafih Ne Demek?

Bu yazımızda, TDK ve Birlisan’dan hareketle, genel ağda sıkça araştırılan mamafih sözcüğüne odaklanıp bu sözcüğün kökenini, anlamını ve hangi bağlamlarda kullanıldığını inceleyeceğiz. Öncelikle, mamafih sözcüğünün dilimize Arapçadan geçtiğini belirtelim. Peki, mamafih ne demek? Mamafih ne anlama geliyor? Sözlüğe baktığımızda mamafih sözcüğünün cümlede zarf görevinde kullanıldığını ve “bununla birlikte, buna rağmen” gibi anlamlara geldiğini görmekteyiz. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyip mamafih sözcüğünün kullanımına daha yakından bakalım.

Örnek 1: Yapılan tıbbi tetkikler neticesinde bir bulguya ulaşılamadı, mamafih hastanın şikâyetleri devam ediyor.

Örnek 2: Karanlık zindanlarda güneş ışığından mahrumduk, mamafih küçük umut pırıltılarına tutunabiliyorduk.

Örnek 3: Çırakların içinde en beceriklisidir Eren, mamafih her işi çabucak kapıyor.

Mamafih, yaygın olarak yukarıda yer verilen birinci ve ikinci örnekte olduğu gibi, kendinden önce ifade edilen yargıyı zıt bir yargıya bağlar veya istisnai bir duruma işaret eder. Bazı kaynaklarda ise mamafih sözcüğünün, yukarıda yer verilen üçüncü örnekte olduğu gibi, kendinden önce ifade edilen yargıyı açımlayan, ona paralel başka bir yargının yolunu açacak şekilde kullanıldığını da görebiliyoruz. Bu nüansa dikkat etmekte fayda var.

Bu konuyla bağlantılı olarak filhakika ve binaenaleyh sözcüklerinin kullanımlarına ilişkin bilgi edinmek için Filhakika Ne Demek? ve Binaenaleyh Ne Demek? adlı yazıları okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir