Mucizelerin Bilimi

Matriks Enerjetiks’in kurucusu Richard Bartlett’ın ikinci kitabının adı Mucizelerin Bilimi. Kayroprakti ve naturopati doktoru olan Richard Bartlett, Matriks Enerjetiks’i dönüşümün bilim ve sanatı olarak nitelendiriyor. En basit anlamda matriks, kuantum fiziğinde yaradılışın oluştuğu enerji ağına verilen isim. Enerjetiks ise paranormal enerji akımları da dâhil olmak üzere enerji akımlarını inceleyen bilim. Doktor Bartlett, bilinç teknolojisi olarak nitelendirdiği, kolayca öğrenilip uygulanabilen bu şifa sistemini, kitapları ve seminerleri aracılığıyla geniş kitlelere öğretmektedir.

Matriks Enerjetiks’i, insanlık tarihinin binlerce yıllık spiritüel birikimiyle kuantum ve morfik alan kuramlarının harmanlanmış hâli olarak düşünebiliriz. Bu sistemin temelinde yatan prensiplerin, kuantum alan teorisinin daha ziyade ezoterik taraflarına göre oluşturulduğunu söylemek yanlış olmaz. Doktor Bartlett’ın öncülüğünü yaptığı bu özel alana girebilmek için beş duyu ile sınırlanmış düşünce ve inanç kalıplarının ötesine geçerek bilincin ve kalbin sınırsız gücünü keşfetmeye izin vermek gerekiyor. Çünkü gerçeklik için belirli bir algısal model seçtiğimizde hayatın çeşitlilik gösteren tüm safhalarına, benimsemeyi seçtiğimiz inançların lensinden bakarız. Kendi kişisel ya da kültürel modelimizin baskısıyla ne görmeyi bekliyorsak onu görürüz. Başlangıçta kabul edilmiş bir sistemimiz olduğundan algılarımızın dışında kalan daha yüksek boyutları göz ardı etmiş oluruz. Beynin sağ yarı küresi tarafından üretilen ve saniyede yaklaşık kırk milyar bit dolayındaki kodlanmış bilgi hacmine ulaştığımızda ise ışık ve bilgi esasına dayalı bir mitolojinin kahramanı hâline gelip mucizelere açık kapı bırakırız. Gözlerimizi gerçekten görmek için açarsak mucizelerin yanı başımızda belirdiğini fark ederiz. (Beynin sol yarı küresiyle saniyede yaklaşık yedi bit veri işlendiğini göz önüne alırsak aradaki fark açıkça ortaya çıkar.)

Kitabında sıklıkla mücadele hissinin daha fazla mücadeleye yol açtığını vurgulayan Doktor Bartlett, “Ne kadar az yaparsanız o kadar çok güce ulaşırsınız; salıverin gitsin ve olmuş olduğuna inanın. Sizi deneyimin özünden alıkoyan, sizin bir şey yapma girişiminiz ve güçlü olma arzunuzdur.” diyor ve bu yaklaşımına kutsal metinlerden atıfta bulunuyor. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak için Matriks Enerjetiks’le Çocuk Olmak adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir